Weekly Training - Trondheim

Hva er Weekend Training?

Weekly Training er vårt program som tilbyr ivrige fotballspillere ukentlige treninger i Trondheim. Vår portugisiske trener har ansvar for planlegging og gjennomføring av treningene, sammen med våre norsktalende hjelpetrenere. 

Hvem passer Weekly Training for?

Weekly Training er for gutter og jenter født mellom 2012 – 2005, uavhengig av ferdighetsnivå og fremtidsplaner som fotballspiller.
En forutsetning for å ha utbytte av treningene er at spilleren ønsker å lære. 

Differensiering

For å sikre at alle spillerne på treningene opplever mestring og læring vil trenerteamet differensiere gruppene. Fotball handler ikke om alder, men om ferdighetsnivå og utvikling. For oss er det viktigste at spillerne føler mestring og læring, etter hver eneste trening!

Trenerteamet

Fra 1/9-2021 er Joao Suzano ansatt om trener i fullstilling hos SFA Trøndelag. Joao vil ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningsøktene, i tillegg til oppfølging av spillerne.
Joao har UEFA-A lisens og en master i idrett med fotball som spesialisering, i tillegg til mange års erfaring som trener fra ulike portugisiske klubber. Blant annet har Joao vært hovedtrener for aldersbestemte lag i Benfica.

Spiller og keeperpakker

Pris for Weekend Training

600,-/mnd

*Vi følger Barneidrettens bestemmelser for reise og deltagelse på turneringer.