Våre program

Våre programmer

Gjennom hele året arrangerer vi ulike programmer rundt om i Norge. I hovedsak arrangerer vi 2 og 3-dagers camper som er åpne for alle spillere i alderen 8 – 16 år, uavhengig av ferdigheter og fremtidsmål.

Vi har arrangerer også Elite Camp noen ganger i året, her anbefaler vi de som deltar er lærevillige, ivrige og har basisferdigheter på plass.

Vårt portugisiske trenerteam har ansvar for det sportslige på alle camper, og innholdet på campene bygger på vår metodikk og ideer til spillerutvikling som er nedfelt i vår sportsplan. 

Trenerne har lang erfaring fra arbeid i portugisisk toppfotball med de aktuelle årsklassene vi har på våre camper, en erfaring som kommer godt med når ivrige fotballspirer skal ta nye steg!

I etterkant av alle camper vil spillerne få en individuell skriftlig tilbakemelding fra trenerteamet. Tilbakemeldingen inneholder en kort spilleranalyse hvor trenerne ser på spillerens styrker og ferdigheter i dag, med påfølgende tips til hva spilleren bør jobbe med videre i utviklingsarbeidet.

Mestring, glede og trygghet er viktige momenter for oss i vårt arbeid,  og dette har vi med oss i alt arbeidet vi gjør rundt spillerne.

Vi strekker oss langt for at spillerne skal trives på våre camper, og tar alltid hensyn til ulike tilbakemeldinger vi får fra foresatte før, under og etter våre arrangementer.

Weekend Camp og Girl Camp er 2 dagers camper.
Summer Camp og Elite Camp er 3 dagers camper.

For alle camper er det 2 treningsøkter om dager, med en liten matpause mellom øktene. 

Trenerne differensierer spillerne etter første trening, slik at alle spillere opplever mestring, læring og tar med seg gode opplevelser hjem!

Weekend Camp og Girl Camp er 2 dagers camper.
Summer Camp og Elite Camp er 3 dagers camper.

For alle camper er det 2 treningsøkter om dager, med en liten matpause mellom øktene. 

Trenerne differensierer spillerne etter første trening, slik at alle spillere opplever mestring, læring og tar med seg gode opplevelser hjem!