Scandinavian Football Academy

Scandinavian Football Academy så dagens lys høsten 2020, med visjoner om å jobbe med moderne spillerutvikling på trygge og gode arenaer for barn og ungdom.

Scandinavian Football Academy

Gjennom å arrangere ulike fotballcamper for ivrige spillere i alderen 8 – 16 år, ønske vi å gi spillerne ny kunnskap og erfaring gjennom godt tilrettelagte treninger ledet av profesjonelle og erfarne trenere. Utvikling handler om å bli bedre til noe, lære noe nytt og få ny kunnskap. Gjennom trygge og gode rammer hvor det er høyt fokus på mestring og glede tror vi at vi kan skape en god arena for nettopp utvikling

Våre læringsmål

Alle læringsmål på våre camper er godt forankret i vår metodikk utviklet av vårt portugisiske trenerteam ledet av Pedro Ribeiro.

Hvilke kvaliteter må en moderne fotballspiller ha? Hva er viktig å trene på i denne alderen? Hvordan går man frem for å skape et helhetlig bilde for spillerne?

Dette er spørsmål vi ofte stiller oss i vårt arbeid, og det finnes nok mange svar! Vi tror dog på at få fokusområder om gangen er nøkkelen til å oppleve både mestring og fremgang. 

Gjennom individuelle tilbakemeldinger etter alle våre camper vil spillerne få god veiledning på hva trenerne mener er deres styrker i dag, og hva de bør fokusere på videre i treningshverdagen.

Våre læringsmål

Alle læringsmål på våre camper er godt forankret i vår metodikk utviklet av vårt portugisiske trenerteam ledet av Pedro Ribeiro. Hvilke kvaliteter må en moderne fotballspiller ha? Hva er viktig å trene på i denne alderen? Hvordan går man frem for å skape et helhetlig bilde for spillerne?

Dette er spørsmål vi ofte stiller oss i vårt arbeid, og det finnes nok mange svar! Vi tror dog på at få fokusområder om gangen er nøkkelen til å oppleve både mestring og fremgang.  Gjennom individuelle tilbakemeldinger etter alle våre camper vil spillerne få god veiledning på hva trenerne mener er deres styrker i dag, og hva de bør fokusere på videre i treningshverdagen.

0 +

Support Given

0 +

Players Rating

0 M +

Money Saved

0 +

Happy Players

Scandinavian Football Academy

I tillegg til utviklingsarbeid på våre fotballcamper jobber også trenerteamet vårt med å legge til rette for at spillere som har ambisjoner og som viser at de har nødvendige kvaliteter, kan få besøke klubber rundt om i europa både på prøvespill og treningsopphold.  Det er viktig å huske at det ligger grundige vurderinger og gjensidig forståelse når vi legger til rette for slike muligheter. Årlig deltar vi også på et utvalg av cup’er og turneringer. Barneidrettsbestemmelsene regulerer hvem som kan delta på slike arrangementer, og dette følger vi opp uten unntak.