KORT OM OSS

Scandinavian Football Academy ble etablert av Trond Didrichsen og Roger Mostad i 2020. Portugisiske Pedro Ribeiro kom inn som Sports Director kort tid etter etablering, og har den dag i dag ansvar for det sportslige og våre trenere.

Gjennom å arrangere ulike fotballcamper for ivrige spillere i alderen 8 – 16 år, ønske vi å gi spillerne ny kunnskap og erfaring gjennom godt tilrettelagte treninger ledet av profesjonelle og erfarne trenere. Utvikling handler om å bli bedre til noe, lære noe nytt og få ny kunnskap. Gjennom trygge og gode rammer hvor det er høyt fokus på mestring og glede tror vi at vi kan skape en god arena for nettopp utvikling!

LÆRINGSMÅL

Alle læringsmål på våre camper er godt forankret i vår metodikk utviklet av vårt portugisiske trenerteam ledet av Pedro Ribeiro. Hvilke kvaliteter må en moderne fotballspiller ha? Hva er viktig å trene på i denne alderen? Hvordan går man frem for å skape et helhetlig bilde for spilleren?

Dette er spørsmål vi ofte stiller oss i vårt arbeid, og det finnes nok mange svar! Vi tror dog på at få fokusområder om gangen er nøkkelen til å oppleve både mestring og fremgang.  Gjennom god veiledning fra trenerne vil vi sette fokus på hva vi mener er spillernes styrker i dag, og hva de bør fokusere på videre i treningshverdagen.

OGSÅ EN PLASS FOR DE SOM DRØMMER

I tillegg til utviklingsarbeid på våre fotballcamper jobber også trenerteamet vårt med å legge til rette for at spillere som har ambisjoner og som viser at de har nødvendige kvaliteter, kan få besøke klubber rundt om i europa både på prøvespill og treningsopphold.  Det er viktig å huske at det ligger grundige vurderinger og gjensidig forståelse når vi legger til rette for slike muligheter. Årlig deltar vi også på et utvalg av cup’er og turneringer. Barneidrettsbestemmelsene regulerer hvem som kan delta på slike arrangementer, og dette følger vi opp uten unntak.