WEEKLY TRAINING TRONDHEIM

Fra september 2021 tilbyr vi Weekly Training i Trondheim!
Weekly Training er ukentlige treninger for ivrige gutter og jenter født mellom 2012 – 2005.Treningene er lagt til helg og har en varighet på 90 minutter.

Ansvarlig for treningene er vår fulltidsansatte trener i Trondheim.
Treneren har UEFA-A lisens samt en master i idrett og trening med fotball som spesialisering,i tillegg til mange års erfaring som trener fra ulike portugisiske klubber.
Blant annet kan vi nevne jobber som hovedtrener i aldersbestemte lag hos Benfica og FC Porto.

Gjennom vår Weekly Training ønsker vi å skape et godt treningstilbud i tillegg til klubbaktiviteter,
tilby et profesjonelt utviklingstilbud til et stort omfang av spillere og legge til rette for fotballutvikling, alt ledet av vårt erfarne og dyktige trenerteam.

Spillere som deltar på Weekly Training får også muligheten til deltagelse på årlige turneringer, 20% rabatt på alle våre camper,
og ikke minst mulighet for deltagelse på treningssamlinger både nasjonalt og internasjonalt.

Det vil være en begrensning i antall spillere i hvert alderskull, men allerede nå kan du reservere plass uten videre forpliktelser!
I midten av august må du bekrefte om du vil ha tildelt plass eller ikke, dette gjøres via en ordre vi sender på e-post til alle som melder interesse.

Weekly Training koster 700,- i mnd for 4 treninger, forsikringer og tett oppfølging!

Klikk deg inn på denne linken for å lese mer og reservere plass:
https://sfacademy.no/weekly-training/