METODOLOGI

Grunntanker

Vår metodologi (metodelære) er basert på  den portugisiske trenerskolen, og dens fokus og tanker knyttet til fotballspillerens utvikling i et internasjonalt og kreativt miljø. Gjennom tilpassede øvelser og differensiering, og ikke minst gjennom kunnskap om motoriske og kognitiv utvikling hos barn og ungdom vil vi sette sammen treningsøkter som vil stimulere og utfordre hver eneste spiller, uansett ferdighetsnivå.
Mestring og positive opplevelser er viktig for både oss og deltagerne!

Fotball handler i stor grad om valgmuligheter og beslutninger , og vår tanke er å kombinere tekniske og taktiske ferdigheter i hvert eneste beslutning
på fotballbanen. Ved økt fokus på disse ferdighetene vil vi hjelpe spillerne med å ta gode avgjørelser, ut i fra situasjonen de er i. 

Spillerne skal motiveres og lære seg til å alltid ha fokus på:

  • Ballen
  • Lagkameratene
  • Motstandere

Biologisk alder - avgjørende for utvikling

I vår metodologi står spillernes sensitive perioder i utviklingen av ferdigheter som tekniske, taktiske og motoriske sentralt.
Vi ser også på spillerens biologiske alder, og har som grunnprinsipp at fotball handler om ferdigheter og utvikling, ikke fødselsdato.

Hos spillere med lav biologisk alder er fokuset på mange repetisjoner av basisferdigheter som pasninger, mottak og ballkontroll samt innøving av spillforståelse gjennom ulike spilløvelser. I denne aldersgruppen har vi også den motoriske gullalderen, hvor både koordinasjon, balanse og kroppskontroll utvikler seg for fult.  

For spillere med høyere biologisk alder er målet å vedlikeholde de tekniske ferdighetene det er jobbet med tidligere, og innføre mer kompleks spillforståelse for å utvikle den taktiske forståelsen av spillet, både individuelt og kollektivt. Med taktisk forståelse mener vi evnen til å lese og analysere spillet for så å ta gode beslutninger basert på denne analysen samt de tre faktorene ballen, eget lag og motstandere.

For å sikre kontinuitet og utvikling vil alle spillere som deltar på våre camper eller faste programmer følges tett med detaljerte rapporter fra våre trenerteam. Tilbakemeldingene vil inneholde både kortsiktige og langsiktige mål, i tillegg til råd om hvordan man skal utvikle seg best mulig fremover.

Vår metodologi og røde tråd i arbeidet vårt vil hjelpe spillerne til å videreutvikle ferdighetene sine, få ny kunnskap om trening, oppleve mestring og ikke minst økt glede for fotballen!
Pedro Ribeiro
Sports Director