METODOLOGI

Grunntanker


Vår metodikk (metodikk) er basert på den portugisiske trenerskolen, og dens fokus og tanker knyttet til fotballspillerens utvikling i et internasjonalt og kreativt miljø. Gjennom tilpassede øvelser og differensiering, og ikke minst gjennom kunnskap om motorisk og kognitiv utvikling hos barn og unge, skal vi sette sammen treningsøkter som skal stimulere og utfordre hver enkelt spiller, uavhengig av ferdighetsnivå.
Gjennom tilpassede øvelser og differensiering, og ikke minst gjennom kunnskap om motorisk og kognitiv utvikling hos barn og unge, skal vi sette sammen treningsøkter som skal stimulere og utfordre hver enkelt spiller, uavhengig av ferdighetsnivå.

Mestring og positive opplevelser er viktig både for oss og deltakerne!

Fotball handler i stor grad om valg og avgjørelser, og vår idé er å kombinere tekniske og taktiske ferdigheter i hver eneste avgjørelse
på fotballbanen. Ved å øke fokuset på disse ferdighetene vil vi hjelpe spillerne til å ta gode beslutninger, basert på situasjonen de er i.


Spillere bør være motiverte og lære å alltid fokusere på:

The ball
Lagkamerater
Motstandere

I vår metodologi står spillernes sensitive perioder i utviklingen av ferdigheter som tekniske, taktiske og motoriske sentralt.
Vi ser også på spillerens biologiske alder, og har som grunnprinsipp at fotball handler om ferdigheter og utvikling, ikke fødselsdato.

Hos spillere med lav biologisk alder er fokuset på mange repetisjoner av basisferdigheter som pasninger, mottak og ballkontroll samt innøving av spillforståelse gjennom ulike spilløvelser. I denne aldersgruppen har vi også den motoriske gullalderen, hvor både koordinasjon, balanse og kroppskontroll utvikler seg for fult.  

For spillere med høyere biologisk alder er målet å vedlikeholde de tekniske ferdighetene det er jobbet med tidligere, og innføre mer kompleks spillforståelse for å utvikle den taktiske forståelsen av spillet, både individuelt og kollektivt. Med taktisk forståelse mener vi evnen til å lese og analysere spillet for så å ta gode beslutninger basert på denne analysen samt de tre faktorene ballen, eget lag og motstandere.

For å sikre kontinuitet og utvikling vil alle spillere som deltar på våre camper eller faste programmer følges tett med detaljerte rapporter fra våre trenerteam. Tilbakemeldingene vil inneholde både kortsiktige og langsiktige mål, i tillegg til råd om hvordan man skal utvikle seg best mulig fremover.

Biologisk alder - avgjørende for utvikling

I vår metodikk står spillernes sensitive perioder i utvikling av ferdigheter som teknisk, taktisk og motorisk sentralt.
Vi ser også på spilleren  sin biologiske alder , og har som grunnprinsipp at fotball handler om ferdigheter og utvikling, ikke fødselsdato.

Hos spillere med lav biologisk alder  , fokus er på mange repetisjoner av  grunnleggende ferdigheter  som pasninger, mottak og ballkontroll samt å trene på spilleforståelse gjennom ulike spilløvelser. I denne aldersgruppen har vi også den motoriske gullalderen, hvor både koordinasjon, balanse og kroppskontroll utvikles for fullt.  

For spillere med høyere biologisk alder  , er målet å opprettholde de tekniske ferdighetene som har blitt jobbet med tidligere, og introdusere en mer kompleks spillforståelse for å utvikle  taktisk forståelse  av spillet, både individuelt og kollektivt. Med taktisk forståelse mener vi evnen til å lese og analysere spillet og deretter ta gode avgjørelser basert på denne analysen samt de tre faktorene ballen, eget lag og motstandere.

For å sikre kontinuitet og utvikling, vil alle spillere som deltar på våre leirer eller vanlige programmer følges nøye med detaljerte rapporter fra våre trenerteam. Tilbakemeldingene vil inneholde både kortsiktige og langsiktige mål, i tillegg til råd om hvordan man kan utvikle seg best mulig i fremtiden.

Vår metodikk og røde tråd i vårt arbeid skal hjelpe spillerne til å videreutvikle sine ferdigheter, få ny kunnskap om trening, oppleve mestring og ikke minst økt glede for fotballen!
Pedro Ribeiro (sportsdirektør)